Gazeta Edukacyjna dla refleksyjnych pedagogów

Czwartek, 29 września 2016 r. 273 dzień roku

                                                                                                                                                Forum | Czat | Kontakt | Partnerzy | Mapa Strony
 
Strona Główna | Bibliografie | Konferencje | Recenzje | O Gazecie Edukacyjnej 
 
centrum konferencyjno widowiskowe Lutnia
 Badania i raporty
 Blogosfera
 Felieton
 Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne proponuje
 Gorący temat
 Polecamy
 Polemiki
 Publikacje
 Szkoła z pomysłem
 Wydarzenia
 Wywiady
 Bibliografie
 Konferencje
 Recenzje
 O Gazecie Edukacyjnej
 Partnerzy
 Inspirujące
Strona Główna > Bibliografie > Andragogika edukacja dorosłych


Andragogika: edukacja dorosłych

1. Aktywność ludzi starszych na przykładzie polskich i francuskich stowarzyszeń społecznych, red. M. Dzięgielewskiej i O. Czerniawskiej, Wydawnictwo WSHE, Łódź 2000

2. Aleksander T., Andragogika, Ostrowiec Świętokrzyski: PPWH „TRIADA" 2002.

3. Alheit P., „Podwójne oblicze" całożyciowego uczenia się: dwie analityczne perspektywy „cichej rewolucji", Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja 2002 nr 2

4. Andragogiczne wątki, poszukiwania, fascynacje. Studia ofiarowane Profesor Eugenii Anie Wesołowskiej z okazji 50-lecia pracy pedagogicznej i naukowej, red. E. Przybylska, Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika 2001.

5. Arends R.I., Uczymy się nauczać, WSiP, Warszawa 1994

6. Budnikowski T.: Bezrobocie na świecie i w Polsce. - Poznań: Instytut Zachodni, 2002

7. Cohen L., Manion L., Morrison K., Wprowadzenie do nauczania, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 1999

8. Czerka E., Niedorosłość czy dorosłość alternatywna? Rozważania w kontekście odraczania dorosłości, Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja 2005 nr 1

9. Czerniawska O., Drogi i bezdroża andragogiki i gerontologii, Łódź: Wydawnictwo WSHE 2000.

10. Czerniawska O., Edukacja dorosłych we Włoszech. Wybrane problemy, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 1996.

11. Czerniawska O., Poradnictwo jako wzmacnianie środowiska wychowawczego, Warszawa 1977

12. Człowiek dorosły istota (nie)znana?, red. Elżbieta Dubas, Biblioteka Edukacji Dorosłych , tom 34, Wydawnictwo Naukowe Novum sp z o.o., Łódź - Płock 2005

13. Człowiek na edukacyjnej fali. Współczesne konteksty edukacji dorosłych, red. Marek Podgórny, Oficyna Wydawnicza „Impuls", Kraków 2005

14. Człowiek na edukacyjnej fali. Współczesne konteksty edukacji dorosłych, red. Marek Podgórny, Oficyna Wydawnicza „Impuls", Kraków 2005

15. Demetrio D., Autobiografia. Terapeutyczny wymiar pisania o sobie, tłum. A. Skolimowska, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls" 2000.

16. Demetrio D., Zabawa na tle życia. Gra autobiograficzna w edukacji dorosłych, tłum. A. Skolimowska, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls" 1999.

17. Drogi edukacyjne i ich biograficzny wymiar, pod red. Elżbiety Dubas i Olgi Czerniawskiej, Biblioteka Edukacji dorosłych tom 27, Warszawa 2002

18. Dyskursy młodych andragogów, red. AJ. Kargul, Zielona Góra: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego 2001.

19. Dzięgielewska M., Andragogika H.Sieberta w Polsce - w 60 rocznicę urodzin, Edukacja Dorosłych 1999, nr 4,

20. Dzięgielewska M., Celowe grupy w kształceniu dorosłych, Edukacja Dorosłych 2000, nr 4,

21. Dzięgielewska M., Człowiek dorosły wobec wyzwań codzienności, w: Edukacja dorosłych. Teoria i praktyka w okresie przemian, .red. Jan Saran, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000

22. Dzięgielewska M., Człowiek starszy w internecie, w: Przestrzeń życiowa i społeczna ludzi starszych, p.red. Małgorzaty Dzięgielewskiej, Łódź 2000, Biblioteka Edukacji Dorosłych

23. Dzięgielewska M., Przybysz R., Sytuacja zdrowotna ludzi starszych - pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej, w: Sytuacja zdrowotna osób w starszym wieku w Polsce. Aspekt medyczny i społeczno-demograficzny, II, .red. A. Kowaleskiego i P. Szukalskiego, Łódź 2000, Oficyna Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy im. prof.dr med. J. Nofera,

24. Dzięgielewska M., Stowarzyszenia dla osób starszych jako projekt edukacyjny w perspektywie starzenia się społeczeństwa ( na przykładzie stowarzyszenia religijnego w dużym mieście), w: Edukacja dorosłych w perspektywie integrowania się Europy (red.Z.Wołk), Zielona Góra 2000,

25. Dzięgielewska M., Wiodące nurty andragogiki Horsta Sieberta w Niemczech, Forum Oświatowe 2000, nr 1(22),

26. Edukacja dorosłych w erze globalizmu, red. naukowa Eugenia A. Wesołowska, Biblioteka Edukacji Dorosłych tom 25, Wydawnictwo Naukowe Novum sp. z o.o., Płock 2002

27. Edukacja dorosłych w sytuacji przemian na tle porównawczym, pod red. O. Czerniawskiej, Wyd. UŁ, Łódź 1993

28. Edukacja dorosłych w wybranych krajach Europy. Biblioteka Edukacji Dorosłych tom 19, red. E. Przybylska, Warszawa: Akademickie Towarzystwo Andragogiczne 2000.

29. Edukacja dorosłych. Teoria i praktyka w okresie przemian, red. J. Saran, Lublin 2000

30. Edukacja dorosłych w zjednoczonej Europie - bogactwo, różnorodność, doświadczenie, red. Heribert Hinzen, Ewa Przybylska, Monika Stasiewicz, Toruń: Wydawnictwo UMK 2005

31. Egan G., Kompetentne pomaganie. Model pomocy oparty na procesie rozwiązywania problemów, przekład J. Gilewicz i E. Lipska, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2002

32. Erikson E.E., Dopełniony cykl życia, przekład Aleksander Gomola, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2002

33. Europa jako temat jakościowych badań pedagogicznych, red. E. Dubas, H.M. Griese, Wyd. A. Marszałek, Toruń 1998

34. Funkcjonowanie systemu oświaty dorosłych w Polsce w latach osiemdziesiątych, Lublin 1988

35. Gałdowa A., Powszechność i wyjątek. Rozwój osobowości człowieka dorosłego, Wyd. UJ, Kraków 2000

36. Garwin C.D., Seabury B.A., Działania interpersonalne w pracy socjalnej, Śląsk 1998

37. Gelpi E., Praca: utopia na co dzień, tłum. D. Wandziach, Wydawnictwo WSHE 2002.

38. Gelpi E., Świadomość ziemska. badania i kształcenie, tłum. I. Wojnar, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls" 1996.

39. Gordon T., Wychowanie bez porażek szefów, liderów, przywódców, Warszawa: IW PAX 1996

40. Gromkowska A., Kobiecość w kulturze globalnej. Rekonstrukcje i reprezentacje, Poznań: Wydawnictwo WOLUMIN 2002.

41. Grzesiku L., Umiejętności menadżerskie, Warszawa 1994

42. Indywidualne potrzeby i oczekiwania edukacyjne uczestników oświaty dorosłych i ich uwarunkowania, Lublin 1988

43. Juraś-Krawczyk B., Edukacyjny i społeczny wymiar bezrobocia (na przykładzie dużego miasta), Wyd. UŁ, Łódź 2000

44. Kargul J., Obszary pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych, Przesłanki do budowy teorii edukacji całożyciowej, Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji, Wrocław 2001

45. Kargul J., Od upowszechnienia kultury do animacji kulturalnej, Toruń 1996

46. Kargulowa A.: O teorii i praktyce poradnictwa. Odmiany poradoznawczego dyskursu: podręcznik akademicki. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004

47. Kargulowa A., Poradnictwo andragogiczne. Konsekwencje paradygmatycznego przesunięcia, Teraźniejszość - Człowiek - edukacja 2006 nr 2

48. Klonowicz S., Oblicza starości, PWN, Warszawa 1979

49. Kowalska-Dubas E., Biograficzność w oświacie dorosłych - wybrane stanowiska, „Edukacja Dorosłych", 1998 nr 3, s. 33-48.

50. Kowalska-Dubas E., Edukacja w wymiarze życia estetycznego jako przykład aktywności kulturalnej ludzi starszych, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Paedagogica et Psychologica 35", Łódź 1995, s. 279-288.

51. Kowalska-Dubas E., Potrzeby edukacji dorosłych - pojęcie i kategoryzacja, „Oświata Dorosłych", 1990 nr 6, s. 208-213.

52. Kowalska-Dubas E., Potrzeby edukacyjne osób starszych w wymiarze życia egzystencjonalno - religijnego /na przykładzie badań diagnostycznych/, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Paedagogica et Psychologica 30", 1993, s. 149-171.

53. Kowalska-Dubas E., Edukacja dorosłych w sytuacji samotności i osamotnienia, Łódź 2000,

54. Kowalska-Dubas E., Indywidualne potrzeby i oczekiwania edukacyjne [W:] Funkcjonowanie systemu oświaty dorosłych w Polsce w latach osiemdziesiątych. Diagnoza stanu- wersja syntetyczna /red./ M. Marczuk, Lublin 1988, s. 30-39.

55. Kowalska-Dubas E., Samokształcenie dorosłych. Wydarzenia życiowe jako stymulatory samokształcenia [W:] Indywidualne potrzeby i oczekiwania edukacyjne uczestników oświaty dorosłych i ich uwarunkowania /red./ O. Czerniawska, E. Dubas, B. Juraś - Krawczyk, K. Zawadzki., Lublin 1988

56. Kowalska-Dubas E., Wydarzenia osobiste jako stymulatory edukacji w wieku starszym [W:] Uczący się dorosły w świetle badań /red./ O. Czerniawska, Łódź 1987

57. Kurantowicz E., Badanie lokalnych kontekstów uczenia się. Wybrane (andragogiczne) uzasadnienia i spory, Teraźniejszość - Człowiek - edukacja 2006 nr 2

58. Malewski M., Andragogika w perspektywie metodologicznej, Prace Pedagogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1990

59. Malewski M., Edukacja dorosłych w pojęciowym zgiełku. Próba rekonstrukcji zmieniających się racjonalności andragogiki, Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja 2001 nr 2

60. Malewski M., Modele pracy edukacyjnej z ludźmi dorosłymi, Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja 2000 nr 1

61. Malewski M., Teorie andragogiczne. Metodologia teoretyczności dyscypliny naukowej, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998.

62. Malewski M., W poszukiwaniu teorii uczenia się ludzi dorosłych, Teraźniejszość - Człowiek - edukacja 2006 nr 2

63. Maxwell j., Być liderem czyli jak przewodzić ludziom, Studio Emka 1995

64. Maziarz Cz., Elementy teorii oświaty dorosłych, Warszawa 1971.

65. Melosik Z., Kryzys męskości w kulturze współczesnej, Wydawnictwo Wolumin, Poznań 2002

66. Melosik Z., Uniwersytet i społeczeństwo. Dyskursy wolności, wiedzy i władzy, Wydawnictwo Wolumin, Poznań 2002

67. Myśl pedagogiczna przełomu wieków (Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniach 26-27 września 2000 r. z okazji Jubileuszu 600-lecia odnowienia Akademii Krakowskiej i Rocznicy 75-lecia utworzenia Katedry Pedagogiki w Uniwersytecie Jagiellońskim), pod red. Tadeusza Aleksandra, Wyd.

68. Nadolska I.: Profesjonalizacja akademickiego kształcenia andragogicznego, 1994

69. Ocalić od niepamięci, (red.) Jolanta Szablicka-Żak Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2002

70. Oświata dorosłych jako ruch społeczny, pod red. K. Ferenz, Wyd. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 1992

71. Pedagogiczne drogowskazy, red. B. Juraś-Krawczyk, B. Śliwerski, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls" 2000.

72. Pedagogika społeczna w Polsce. Między stagnacją a zaangażowaniem, tom 1-2, pod red. E. Górnikowskiej-Zwolak i A. Radziewicza-Winnickiego, Wyd. UŚl., Katowice 1999.

73. Pietrasiński Z., Rozwój człowieka dorosłego, WP, Warszawa 1990.

74. Pietrasiński Z., Rozwój ludzi dorosłych, w: Wprowadzenie do pedagogiki dorosłych, red. Wujek T., PWN 1992

75. Podróż jako projekt edukacyjny, red. O. Czerniawska, B. Juraś-Krawczyk, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2000

76. Poradnictwo w okresie transformacji kulturowej, red. A. Kargulowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1995

77. Półturzycki J., Dydaktyka dorosłych, Warszawa 1991

78. Półturzycki J.: Edukacja dorosłych za granicą, Toruń 1998, BED, T.15

79. Problemy i dylematy andragogiki, pod red. M. Marczuka, Wyd. UMCS Lublin, Lublin - Radom 1994

80. Przestrzeń życiowa i społeczna ludzi starszych /red./ M. Dzięgielewska, Łódź 2000

81. Przybylska E., Edukacja dorosłych w RFN na drodze globalnych reform, Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja 1999 nr 2

82. Przybylska E., System edukacji dorosłych w Republice Federalnej Niemiec, Instytut Współpracy Międzynarodowej Niemieckiego Związku Uniwersytetów Powszechnych, Radom 1999.

83. Przybylska E., System edukacji dorosłych w Republice Federalnej Niemiec, Warszawa: Instytut Współpracy Międzynarodowej Niemieckiego Związku Uniwersytetów Powszechnych (IIZ/DVV) 1999.

84. Przygotowanie do starości, red. M. Dzięgielewska, Wyd. uŁ, Łódź 1997

85. Przyszczypkowski K., Solarczyk-Ambrozik E., Zmiana społeczna a kompetencje edukacyjne dorosłych, Koszalin 1995

86. Refleksje nad starością. Aspekty społeczne, edukacyjne i etyczne /red./ M. Dzięgielewska, Łódź 1992

87. Samokształcenie jako istotny czynnik aktywności współczesnego człowieka, pod red. J. Semkowa, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 1984

88. Sapia-Drewniak E., Stopińska-Pająk A.: Z tradycji polskiej teorii i praktyki andragogicznej, 1997

89. Semków J., Andragogika i jej usytuowanie w rodzinie nauk pedagogicznych [w} Nauki pedagogiczne we współczesnej humanistyce, pod red. Małgorzaty Prokosz, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002

90. Solarczyk-Ambrozik E., Kształcenie ustawiczne w perspektywie globalnej i lokalnej. Między strategiami rynku a indywidualnymi strategiami edukacyjnymi. Poznań:Wydawnictwo Naukowe UAM, 2004

91. Solarczyk-Ambrozik E., Znaczenie teorii andragogicznych dla wyjaśnienia i prognozowania aktywności edukacyjnej dorosłych, Teraźniejszość - Człowiek - edukacja 2006 nr 2

92. Społeczne aspekty starzenia się i starości /red./ J. Staręga - Piasek, B. Synak, Warszawa 1990

93. Starzenie się i starość w badaniach gerontologicznych w Polsce, Roczniki Gerontologiczne, Warszawa - Wrocław 1978

94. Style życia w starości, red. O. Czerniawska, Wyd. WSEH, Łódź 1998

95. Suchodolski B., Edukacja permanentna. Rozdroża i nadzieje, TWWP, Warszawa 2003

96. Susułowska M., Psychologia starzenia się i starości, PWN< Warszawa 1989

97. Szewczuk W., Psychologia człowieka dorosłego, PWN, Warszawa 1983

98. Szymański M.S., „Ruch Uniwersytetów Ludowych" w Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939), Kwartalnik Pedagogiczny 2001 nr 3-4

99. Taraszkiewicz M., Jak uczyć lepiej?, CODN 1992

100. „Trzeci wiek", Szanse - możliwości - ograniczenia /red,/ A. M. de Tchorzewski, A. Chrapkowska-Zielińska, Bydgoszcz 2000

101. Turos L., Andragogika ogólna, Siedlce 1993

102. Urbański-Korż R., Kompetencje społeczne dorosłych. Próba analizy kategorialnej, Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja 1999 nr 2

103. Fundamenty edukacyjnej wspólnoty, red. Joanna Danielewska, Wyd. UJ, Kraków 2005

104. Weinstein-Fitzgerald K., Action learning, Petit, Warszawa 1999.

105. Wiśniewska-Roszkowska K., Starość jako zadanie, IW PAX, Warszawa 1989

106. Wprowadzenie do pedagogiki dorosłych, pod red. T. Wujka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1992

107. Wybrane problemy edukacji i wychowania dorosłych w okresie przekształceń ustrojowych, red. T. Aleksander, Kraków: Impuls, 1996

Czasopisma naukowe:

Edukacja Dorosłych

Roczniki Andragogiczne

Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja 2003 nr 1 ; 2006 nr 2(34)