Gazeta Edukacyjna dla refleksyjnych pedagogów

Niedziela, 25 września 2016 r. 269 dzień roku

                                                                                                                                                Forum | Czat | Kontakt | Partnerzy | Mapa Strony
 
Strona Główna | Bibliografie | Konferencje | Recenzje | O Gazecie Edukacyjnej 
 
centrum konferencyjno widowiskowe Lutnia
 Badania i raporty
 Blogosfera
 Felieton
 Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne proponuje
 Gorący temat
 Polecamy
 Polemiki
 Publikacje
 Szkoła z pomysłem
 Wydarzenia
 Wywiady
 Bibliografie
 Konferencje
 Recenzje
 O Gazecie Edukacyjnej
 Partnerzy
 Inspirujące
Strona Główna > Bibliografie > Awans zawodowy nauczycieli


Awans zawodowy nauczycieli

1. Awans zawodowy nauczyciela. Poradnik, Wydawnictwa CODN, Warszawa 2000

2. Awans zawodowy nauczyciela. Przepisy. Procedury. Przykłady, Wydawnictwo Nauczycielskie, Jelenia Góra 2001

3. Dzierzgowska I., Wspinaczka po stopniach awansu, Zeszyt I-VII, Wyd. Fraszka Edukacyjna Sp. z o.o., Warszawa 2001

4. Etyka zawodu nauczyciela. Nauczanie etyki, red. K. Kaszynski, L. Żuk-Łapińska, WSP Zielona Góra 1995

5. Fengler J., Pomaganie męczy. Wypalenie pracy zawodowej, GWP, Gdańsk 2000.

6. Garstka T., Marszałek J., Nauczyciel na starcie. Rozwój zawodowy nauczyciela, Wydawnictwa CODN, Warszawa 2000

7. Gaś Z.B., Doskonalący się nauczyciel, Wyd. UMCS, Lublin 2001

8. Gick A., Tarczyńska M., Motywowanie pracowników, Warszawa 1999.

9. Głos edukacji. Wokół reformy systemu edukacji, red. Leszek Pawelski, Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych, Szczecinek 2006

10. Gołębniak B. D., Zmiany edukacji nauczycieli. Wiedza-biegłość-refleksyjność, Wydawnictwo „Edytor" Toruń-Poznań 1998.

11. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 1999.

12. Jakość, planowanie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych w zarządzaniu oświatą, red. D. Ekiert-Grabowska, D. Elsner, Radom 1997

13. Jakóbowski J., Zarys teorii rozwoju zawodowego nauczyciela, WSP Bydgoszcz 1987

14. Kawka Z., Między misją a frustracją. Społeczna rola nauczyciela, Wyd. UŁ, Łódź 1998

15. Komunikacyjne kompetencje zawodowe nauczycieli, red. H. Kwiatkowska, M. Szybisz, Studia Pedagogiczne LXII, KNP PAN, Warszawa 1997

16. Kotusiewicz A., Samoświadomość zawodowa nauczyciela - modele i przemiany [w:] Przemiany zawodu nauczycielskiego, red. J. Nowak, PTP, Wrocław, Warszawa, Kraków 1991.

17. Kształcenie i doskonalenie nauczycieli (dla) edukacji alternatywnej, red. Wojciech Mikołajewicz, Oficyna Wydawnicza „Impuls", Kraków 2001

18. Mizerek H., Dyskursy współczesnej edukacji nauczycielskiej. Między tradycjonalizmem a ponowoczesnością, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 1999

19. Myśl pedeutologiczna i działanie nauczyciela, red. A. Kotusiewicz, G.Koć-Seniuch, J. Niemiec, Wydawnictwo „Żak", Warszawa-Białystok 1997.

20. Nowacki J., Rozwój zawodowy nauczyciela, Wyd. Nauczycielskie, Jelenia Góra 2001

21. Okoń W., Rzecz o edukacji nauczycieli, WSiP, Warszawa 1991.

22. Paris S.G., Ayres L.R., Stawanie się refleksyjnym uczniem i nauczycielem, WSiP, Warszawa 1997.

23. Pedeutologia. Badania i koncepcje metodologiczne, pod red. A.A. Kotusiewicz, H. Kwiatkowska, W.P. Zaczyński, Wyd. UW, Warszawa 1993.

24. Penc J., Motywowanie w zarządzaniu, Kraków 1998

25. Perry R., Teoria i praktyka. Proces stawania się nauczycielem, WSiP, Warszawa 2000

26. Polak K., Nauczyciel, twórczość, promocja. Wybrane uwarunkowania modernizacji oświaty, Wyd. UJ Kraków 1997.

27. Przemiany zawodu nauczycielskiego, red. J. Nowak, PTP, Wrocław, Warszawa, Kraków 1991.

28. Rozwój nauczyciela w okresie transformacji, red. W. Prokopiuk, Trans Humana Białystok 1998

29. Schulz R., Nauczyciel jako nowator, WSiP, Warszawa 1989.

30. Schulz R., Studia z innowatyki pedagogicznej, UMK Toruń 1996.

31. Sęk H.(1994).Wypalenie zawodowe u nauczycieli. Społeczne i podmiotowe uwarunkowania. W: J. Brzeziński, L. Witkowski (red.), Edukacja wobec zmiany społecznej. Poznań- Toruń: Edytor

32. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert Jr. D.R., Kierowanie, Warszawa 1998.

33. Stoner J.A.F., Wankel Ch., Kierowanie, Warszawa 1994.

34. Szempruch J., Nauczyciel w zmieniającej się szkole. Funkcjonowanie i rozwój zawodowy, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2001

35. Szkoła a wypalenie zawodowe. Przewodnik Dyrektora, (1999). red. J. Kropiwnicki, Jelenia Góra. Wydawnictwo Nauczycielskie.

36. Szubański R., Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora szkoły, PWN Warszawa 1999

37. Śliwerski B. ,Edukacja pod prąd. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2001.

38. Śliwerski B., Jak zmieniać szkołę, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1997.(r. o samorządzie zawodowym nauczycieli)

39. Śliwerski B., Kontrowersje oceniania pracy pedagogicznej nauczyciela [w:] Współczesne przemiany kształcenia i doskonalenia nauczycieli, praca zbiorowa pod red. Ryszarda Parzęckiego, Wyd. Uczelniane WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1998, s. 145-165

40. Śliwerski B., Program wychowawczy szkoły, WSiP, Warszawa 2001

41. Tucholska S., Stres zawodowy u nauczycieli: poziom nasilenia i symptomy. Psychologia Wychowawcza, 3. /1999.

42. Wypalenie zawodowe. Przyczyny. Mechanizmy. Zapobiegania, pod red. Heleny Sęk, WN PWN, Warszawa 2000

43. Zaborowski Z., Psychospołeczne problemy pracy nauczyciela. WSiP. Warszawa 1986.

44. Źródła inspiracji współczesnej edukacji nauczycielskiej, red. H. Kwiatkowska, T. Lewowicki, WSP ZNP, PTP, Warszawa 1997

CZASOPISMA :

Dyrektor Szkoły

Nowa Szkoła : (np. 2001 nr 3 o awansie zawodowym krytycznie)

Gazeta Szkolna

Głos Nauczycielski