Gazeta Edukacyjna dla refleksyjnych pedagogów

Sobota, 25 września 2016 r. 268 dzień roku

                                                                                                                                                Forum | Czat | Kontakt | Partnerzy | Mapa Strony
 
Strona Główna | Bibliografie | Konferencje | Recenzje | O Gazecie Edukacyjnej 
 
centrum konferencyjno widowiskowe Lutnia
 Badania i raporty
 Blogosfera
 Felieton
 Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne proponuje
 Gorący temat
 Polecamy
 Polemiki
 Publikacje
 Szkoła z pomysłem
 Wydarzenia
 Wywiady
 Bibliografie
 Konferencje
 Recenzje
 O Gazecie Edukacyjnej
 Partnerzy
 Inspirujące
Strona Główna > Bibliografie > Domy dziecka sieroctwo społeczne


Domy dziecka - sieroctwo społeczne

1. Dąbrowski Z., Pedagogika opiekuńcza w zarysie, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego, Olsztyn 2000, tom 1 - 2

2. Dom dziecka [w:] Encyklopedia pedagogiczna, Fundacja Innowacja , Warszawa 1997

3. Dom Dziecka i sieroctwo [w:] Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, red. D. Lalak i T. Pilch, Warszawa 1999

4. Nowe stulecie dziecku, red. Danuta Waloszek, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Zielona Góra 2001

5. Pedagogika społeczna jako dyscyplina akademicka. Stan i perspektywy, red. E. Marynowicz-Hetka, J. Piekarski, E. Cyrańska, Łódź 1998

6. Kawula S., Człowiek w relacjach socjopedagogicznych, Toruń 1999

7. Kulpiński F., Dom dziecka jako środowisko wychowawcze w: Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą, red. M. Łobocki, Lublin 1998

8. Sieroctwo społeczne - przyczyny, objawy, skutki i sposoby jego zapobiegania w aktualnej rzeczywistości społecznej kraju, red. Teresa Sołtysiak, WSHE we Włocławku, Włocławek1998

9. Stadniczeńko S.L., Zarys pedagogiki prawa. Wybrane zagadnienia prawne dla pedagogów, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1997

10. Polska dla Dzieci. Ogólnopolski Szczyt w Sprawach Dzieci Warszawa 23-24 maja 2003. Materiały i dokumenty, Rzecznik Praw Dziecka, Warszawa 2003

11. KOLANKIEWICZ MARIA - PORZUCENI I POWIERZENI TROSCE. DOM MAŁYCH DZIECI isbn: 83-7164-214-8

 

 

Czasopisma

1) Wychowanie na co dzień

2) Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze

 

Opracował: Bogusław Śliwerski